MINIPROG 2002 - Výsledková listina
propozície  | úlohy korešpondenčného kola  | výsldeky  | článok  | fotogaléria |

Bratislava - Cofax, 24. -25.apríl 2003

Poradie Priezvisko Meno Mesto ZŠ a trieda Úloha 1 Úloha 2 Spolu Prog. jazyk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pavlíček
Hrinčár
Zaťko
Povinský
Sudolský
Vrba
Al Hafoudh
Pančík
Kuboň
Baranček
Balucha
Karas
Kolář
Tomáš
Peter
Maroš
Michal
Martin
Peter
Ahmed
Andrej
Ľuboš
Ľudovít
Ondrej
Jozef
Milan
Topoľčany
Poprad
Zvolen
B. Bystrica
B. Bystrica
Púchov
Bratislava
B. Bystrica
Bratislava
Partizánske
Púchov
Púchov
Púchov
ZŠ Tríbečská, 9.A
ZŠ Jarná, 8.D
ZŠ Hrnčiarska, 8.A
ZŠ Radvanská 1, 7.D
ZŠ Radvanská 1, 7.B
ZŠ Komenského, 8.C
ZŠ Košická ul., 9.A
Kat.Gym.Š.Moyzesa,Q
ZŠ Košická ul., T.A
Gym. Partizánske 2.D
ZŠ Mládežnícka, 8.A
ZŠ Komenského, 7.B
ZŠ Mládežnícka, 8.A
7
7
5
6
2
5
4
3
1
0
0
0
0
8
6
7
5
7
2
2
3
3
1
0
0
0
15
13
12
11
9
7
6
6
4
1
0
0
0
QBasic
Pascal
C/C++
QBasic
Pascal
Pascal
Delphi
Pascal
Delphi
QBasic
Pascal
QBasic
Pascal

Predseda poroty: RNDr. Rastislav Vrškový
Odborná porota: Mgr. Jozef Gašparec, Ing. Damian Forgács, Miroslav Cicko, Peter Peršíny