Miniprog 2003 - Propozície
| propozície  | úlohy korešpondenčného kola výsldeky článok  | fotogaléria |


CELOŠTÁTNE KOLO SÚŤAŽE V PROGRAMOVANÍ
BRATISLAVA COFAX
24. - 25. apríl 2003

Cieľ a poslanie súťaže: Cieľom je rozvíjať vedomosti detí a mládeže v obore výpočtovej techniky a programovania
Organizátor: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ELEKTRONIKOV BRATISLAVA
Dátum konania: 24. - 25. apríl 2003
Miesto: ŠKOLSKÉ VÝPOČTOVÉ STREDISKO
Štetinová 2, Bratislava
COFAX, výstavný areál Incheba Bratislava - Petržalka
Príchod účastníkov: 24.apríla 2003 do 12.00 hod.
do miesta konania súťaže - ŠVS Bratislava


PODMIENKY ÚČASTI:
SÚŤAŽNÉ POKYNY:
POROTA:
Predseda: RNDr. Rastislav Vrškový
Členovia: Mgr. Jozef Gašparec
Ing. Dušan Kordoš
Mgr. Stanislav Slačka
Ing. Jozef Wirdzek
Mgr. Damián Forgács

OCENENIE: Prví traja víťazní jednotlivci obdržia diplomy a vecné ceny.

Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise PC Revue, v Učiteľských novinách a na www.skse.sk.

KAŽDÝ RIEŠITEĽ ASPOŇ JEDNEJ ÚLOHY DOPISOVACIEHO KOLA OBDRŽÍ VOĽNÚ VSTUPENKU NA VÝSTAVU COFAX