MINIPROG 2003 na výstave COFAX
propozície  | úlohy korešpondenčného kola výsldeky  | článok  | fotogaléria |