Akcie

TSME 


VIDEOAMA 


LSTME 


CIMES 

rádiorallye logo
RÁDIORALLYE 


Vítame Vás na stránke:
Slovenskej Spoločnosti Elektronikov
Obsah stránky:
ÚVOD - táto úvodná stránka
AKTIVITY - prehľad podujatí organizovaných SkSE na rok 2018
KONTAKTY - e-maily, telefónne čísla, adresy
O SkSE - o čo nám ide, predsedníctvo SkSE a kluby združené pod SKSE

ARCHÍV - prehľad podujatí organizovaných SkSE v minulých rokoch
AKCIE - Informácie o niektorých akciách organizovaných Slovenskou spoločnosťou elektronikov.

Kontakt:
 Slovenská Spoločnosť Elekronikov
 Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
 tel.: +421 905 / 52 1989
 e-mail: meno@skse.sk (meno=skse)
 Vážení priatelia,

čo sa nám stalo:
Mali sme dohodu s viacerými klubmi,
že 2% dajú na nás a my im ich vrátime.
Tak sa stalo, že sme v r. 2018 dostali sumu 13.870,62 €.
Peniaze sme príslušným klubom odovzdali,
ale tým pádom sme boli povinní urobiť účtovnícky audit,
čo sme nespravili. (Som nespravil - Miro)
A tak nás za trest pre tento rok vylúčili zo zoznamu prijímateľov na 2%,
hoci sme sa riadne zaregistrovali.

Spravili sme dohodu s robotickým klubom v Martine,
že ak chcete darovať 2% alebo 3% SSE,
dajte ich sem:

IČO: 52024156
Občianske združenie
Občianske združenie ROBOT-IT
Dražkovce 316
038 02 Dražkovce

Vopred ďakujeme!!!

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane:

  • Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B).
  • POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín.
  • Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva
  • Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky)

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane KTORÉMUKOĽVEK prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov - nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v Zozname prijímateľov)

TSME 2018
druhýkrát na Angráči!
.: Viac :.LSTME
.: Viac :.Rádiorallye 2017 - pozvanka
.: Viac :.VIII. Valné zhromazdenie SSE
.: Viac :.