Letné sústredenie talnetovanej mládeže v elektronike 2003

  LSTME, celými slovami Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike, organizuje každoročnne Slovenská spoločnosť elektronikov. Každoročne sa tu stretávajú najúspešnejší účastníci súťaží ako Miniprog, TSME, LegoDacta a iných. Na sústredení si potom rozvíjajú svoje zručnosti na štyroch zamestnaniach - výpočtovke, legu, konštrukcii, AV tvorbe, a oddychujú pri športe. Nie všetci účastníci sú však na rovnakej vzdelanostnej úrovni. Preto sa vždy na začiatku sústredenia rozdelia podľa zamerania na dve skupiny - konštruktéri a výpočtári. V rámci nich sa potom ešte delia na začiatočníkov a pokročilých.

Výpočtovka
  O tom, že práca s počítačom nemusí byť vždy len hranie, sa presvedčili všetci na výpočtovke. Tí pokročilí účastníci tu dostali základy objektovo orientovaného programovania a napísali si jednoduchú hru a jednoduchý bitmapový grafický editor. Tí menej skúsení, alebo neskúsení sa naučili základy jazyka HTML a vytvorili si svoju vlastnú webovú stránku a neskôr dostali i základy jazyka Pascal. Vedúcim výpočtovky bol Viliam Koiš.


  Nie len chalani vedia programovať ...


  Zadanie úlohy


  Pomoc inštruktora


  A jej následné vypracovanie

Konštrukcia
  Na tomto pracovisku si účastníci sami navrhnú vyrobia jednoduchý elektrický obvod - blikač. Tieto ich výrobky sú potom zároveň použité aj na blikačovom pochode. Najskôr dostanú schému a ich úlohou je navrhnúť použiteľný plošný spoj na papier alebo na počítači. Ďalej musia tento spoj aj vyrobiť, navŕtať a osadiť súčiastkami. Tí šikovnejší si potom navrhovali a konštruovali vlastné obvody ako napr. infračervený príjmač na PC. Vedúcim bol pán Holúbek.


  Kreslenie návrhu plošného spoja


  Amatérsky zosilovač zvuku na svete!


  Návrh plošného spoja


  Hotové výrobky

AV Tvorba
  Zoznámenie sa s nástrojmi skutočných filmárov a vytvorenie krákteho filmu. Natočením sa však všetko iba začína - správne zostrihanie a ozvučenie videa je veľmi náročná činnosť. Ale výsledok za to vždy stojí. Na koniec všetky skupiny prezentujú svoje výtvory pred ostatnými. Tento rok bolo 50%-čiže dva filmy na tému Matrix. A to film Fetrix a film Termix. Ďalšie témy boli napr. Hip-Hop a spravodajstvo. Vedúcim bol pán Krošlák.


  Filmovanie


  Natáčanie filmu Fetrix

  Strih filmu

Lego
  Na tomto pracovisku sa účastníci učia pracovať so stavebnicami RoboLab. Skupina sa rozdelí na štyri pracoviská. Najskôr si postavia jednoduchý model, pre ktorý potom píšu program. Takto sa zoznámia s RoboLabom a ak majú záujem tak i s inými pokročilejšími jazykmi ako napríklad NQC. Ďalej sa prechádza na pokročilejšie témy, ako napríklad komunikácia medzi dvoma kockami. Nakoniec si všetky skupiny stavali svojho vlastného robota-futbalistu. Vedúcim tohto zamestnania bol pán Forgács.


  Návrh jednoduchého modelu


  Hotový model


  Testovanie funkčnosti modelu


  Programovanie kocky RCX

Šport
  Popri všetkých sedavých zamestnaniach niekdy nie je "od veci" trochu si oddýchnuť športom alebo vychádzkou do prírody. Toto majú inštruktori a vedúci športu. Okrem toho, že každá skupina má niekoľkokrát zamestnanie šport, organizujú sa aj výlety - dva poldenné a jeden celodenný. Tento rok to boli poldenné výlety na Mlyny + do Borového a na Bielu skalu. Celodenný výlet bol do Skanzenu oravskej deniny, krátky výlet do Juráňovej doliny a nakoniec prehliadka Oravského zámku.


  Stolný tenis


  Obľúbené bolo aj hranie na gitare


  Biliárd


  Karty


  Obed


  "Keď vonku prší"


  Skupina Turbo-Diesel :-)


  Mali sme tu aj tanečnícke talenty
  Takisto klavír

  Futbal
Blikačový pochod a HiFi-Rallye
  Na záver pobytu sa udiali dve význačné športové udalosti a to: Polnočný blikačový pochod, kde mali účastníci za úlohu prejsť cez les, pričom sa museli orientovať len za pomoci blikačov rozvešaných po trase, ktoré si sami zostrojili na konštrukcii. A tou druhou akciou bolo Hi-Fi rally. Hneď zrána účastníci po jednom štartovali na pripravenú trasu, kde ich už čakali pripravené kontroly. Kto zvládol trasu za najkratší čas, vyhral.


  Odštartovanie sútažiacich


  Prvý súťažiaci sa blíži


  Bude to gól?


  Šplhanie


  Praktický test v Legu


  Nosenie Ping-Pingovej loptičky na lyžici


  Zisťovanie skratu


  Hľadanie a pomenúvanie súčiastok


  "Čo to len môže byť?"


  Hádzanie špongiových loptičiek do koša (v silnom vetre :-)


  Vedomostný test terórie z výpočtovky a konštrukcie


  Test spájkovania


  Vešanie blikačov


  Naši "strašiči"


  Ale ale, baterka v ruke!


  Odhalenie

Výlet na Bielu skalu
  Súčasťou LSTMe boli dva výlety, dva poldenné a druhý celodenný.


  Pohľad z Bielej skaly

  "Na vrchole"


  Všetci pokope

Výlet do Kvačianskej doliny


  :-)


  Dolný mlyn

  Spoločná fotky pri Hornom mlyne

Výlet na Oravu