RoboCup 2012 - Registrácia
Propozície  | Registrovaní  | Obsadenie kategórií  | Obsadenie tímov  | Registrácia  |

Meno tímu  
 * 
Adresa školy/klubu  
 * 
Vedúci tímu  
Meno:  * 
Telefón:  * 
Email:  * 
Členovia tímu  
Meno: *
Telefon:  
Email:  
Dátum narodenia: *

Kategória  
Konštrukcia 
Tanec 
Záchranár - RESCUE A (klasika čiara a plechovka) 
Záchranár - RESCUE B (s IR obeťou) 
Futbal 2 na 2 - SOCCER A (úzke mantinely) 
Futbal 2 na 2 - SOCCER B (auty, nová lopta - pulzný signál) 
Ubytovanie  
Zo stredy na štvrtok 
Zo štvrtka na piatok 
Z piatka na sobotu 
Strava  
Štvrtok 
Piatok 
Poznámka
tu uveďte kedy, kde a akým spôsobom bude zaplatený poplatok